Capacitor Monofásico

Recipiente de aluminio equipado con un sistema de desconexión por sobrepresión que actúa en caso de sobrecarga.

Ver Catálogo Lifasa

Ver Tríptico Lifasa

Código: L-0050

Categoría: